top of page

50 000 m2

BTA bygg siden 2012

200

Nye årsverk siden 2012

1 700 000 m2

Tomtebank under utvikling

40

Nye næringsbygg siden 2012

Aktium Eiendom gjennomfører eiendomsutvikling fra A–Å
Tomtebank.png
Aktium eiendom har fire forretningsområder:

  • Handelsbygg, har vært og vil fortsatt være en veldig viktig del av vår virksomhet

  • Industri, lager og logistikk er et nytt satsingsområde. Dette markedet er i sterk vekst, og vi ønsker å ta del i den veksten

  • Forvaltning av eiendom som vi utvikler i egen regi eller kjøper

  • Boligutvikling, primært leilighetsprosjekter over forretningsarealer vi utvikler

Tomtesok.png

Tomtesøk

Aktium Eiendom gjennomfører tomtesøk på vegne av leietakere og samarbeidspartnere i hele Norge.

Har du en tomt? Ta kontakt for en eiendomsprat.

Planlegging.png

Planprosesser

Aktium Eiendom har lang erfaring og høy kompetanse på gjennomføring av planprosesser.

Leietakere.png

Leietakersøk

Aktium Eiendom søker og finner leietakere.

Bygg.png

Gjennomføring bygg

Aktium Eiendom gjennomfører byggeprosjekter med totalentreprise eller delte entrepriser.

Forvaltning.png

Forvaltning

Aktium Eiendom har forvaltning, drift og vedlikehold av egne eiendommer.

Leietakere og samarbeidspartnere

Snakk med oss om ditt prosjekt i dag.

bottom of page