top of page
Handelsbygg 23.jpg
Om Aktium Eiendom

Aktium Eiendom AS er et eiendomsselskap lokalisert i Fredrikstad med prosjekter over hele Norge. Selskapet ble etablert i 2011, og vi bygde vår første butikk for Europris på Eidskog i 2012. Siden 2012 har vi bygd over 50 000 m2 butikk og næringsbygg fordelt på 40 prosjekter i Norge og Sverige. Vi har vi investert over 1 mrd kroner på 10 år. Gjennom disse prosjektene har vi vært med å skape flere hundre nye arbeidsplasser, spesielt i distrikts Norge.

 

Våre leietakere og samarbeidspartnere er ledende kjeder innenfor handel slik som Europris, COOP, Bygger`n, Felleskjøpet, ICA Kvantum, DollarStore, og flere andre. Aktium Eiendom jobber tett med kundene for å sikre at vi forstår deres behov og krav, og sørger for å levere skreddersydde løsninger som oppfyller deres forventninger.

 

Aktium Eiendom er en tidlig fase eiendomsutvikler. Våre kjerneområder er tomtesøk, planprosesser, leietakersøk, gjennomføring av byggeprosjekter, salg av prosjekter og forvalting. Vi er åtte medarbeidere med et sterkt fokus på forutsigbarhet, punktlighet og kvalitet i alle ledd av verdikjeden.

 

Vi har de siste 10 årene opparbeidet en solid tomtebank. Tomtebanken er vår «grunnmur» og ordrereserve. I dag har vi 40 tomter og total 1 700 000 m2, tilsvarende 295 fotballbaner i areal, under utvikling. Tomtene er geografisk spredt i Nord Norge, Trøndelag, Vestlandet, Innlandet og Østlandet. Vi identifiserer fortløpende nye prosjekter som dekker kundenes behov og etterspørsel.

 

Frem til 2021 solgte vi alle prosjektene vi gjennomførte og reinvestert lønnsomheten i tomter. Fremover vil vi eie noen av prosjektene vi har bygget for langsiktig utvikling og forvaltning.

Aktium Eiendom har følgende forretningsområder:

  • Handelsbygg

  • Industri, lager og logistikk

  • Forvaltning av eiendom

  • Boligutvikling

Aktium-teamet
Bærekraft
Solceller

 

Solceller montert på bygg er et viktig tiltak for å bedre kapasitet i strømnettet og redusere behov for infrastruktur. Strøm som forbrukes der den produseres er en enkel og smart måte for å fremme bærekraft. Aktium jobber aktivt med solceller vil tilby solcelleløsninger på fremtidige bygg til våre leietakere.

 

Plusshus

 

Bygger`n Hommelvik ble levert til E.A. Smith AS mars 2023. Solceller i kombinasjon med bygningstekniske tiltak for bedre isolering gir pluss hus kvaliteter. Bygget produserer 162 000 kWh og vil forbruke 110 000 kWh pr år. Energioverskuddet vil bli solgt inn på nettet eller til ladestasjon for elbiler.

 

BREEAM

 

BREEAM er et verktøy for å miljøsertifisere bygg.

Det er mulig å sertifisere nybygg (BREEAM-NOR) og bygg i bruk (BREEAM In-Use). Aktium Eiendom har som mål å BREEAM In-Use-sertifisere alle bygg i forvaltningsporteføljen. Aktium Eiendom kan prosjektere og bygge etter BREEAM NOR der leietakere ønsker det. Teamet i Aktium Eiendom har kompetanse på BREEAM-NOR og BREEAM In-Use.

Aktium Lading

 

Aktium etablerer et selskap for ladning av elbiler i løpet av 2023. Første ladestasjon åpner høsten 2023 på Ørebekk i Fredrikstad.

FNs bærekraftsmål

 

FNs bærekraftsmål har blitt en sentral rettesnor for mange bedrifter rundt om i verden, inkludert oss. Aktium Eiendom arbeider kontinuerlig for å oppfylle disse målene og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vår forpliktelse til å integrere prinsippene om bærekraftig utvikling i våre prosjekter og beslutningsprosesser er et viktig ledd i vår innsats for å skape en positiv innvirkning på miljøet, økonomien og samfunnet som helhet.

Mål 3 RGB_4x.png

Grønne bygg har vist seg å ha positive effekter på menneskers helse og trivsel.

Mål 9 RGB_4x.png

Grønn bygningsdesign er mer enn bare et miljøvennlig valg - det kan også være en katalysator for innovasjon og bidra til å skape en klimarobust infrastruktur.

Alle ikoner RGB_Norsk_V04_Side_18.png

Grønne bygg spiller en viktig rolle i å bekjempe klimaendringer ved å redusere utslipp.

Mål 7 RGB_4x.png

Grønne bygg som benytter fornybar energi bidrar ikke kun til en mer bærekraftig fremtid, men også til kostnadseffektiv drift.

Mål 11 RGB_4x.png

Grønne bygg utgjør en viktig byggestein for å oppnå bærekraftige samfunn og byer.

Alle ikoner RGB_Nynorsk_V04_Side_20.png

Grønne bygg kan forbedre biologisk mangfold og bidra til å bevare naturressurser.

Mål 8 RGB.png

Oppføring av grønne bygg har potensial til å skape flere arbeidsplasser og bidra til en forbedring av økonomien.

Mål 12 RGB.png

Grønne bygg følger sirkulære prinsipper, der ressurser ikke går til spille.

Mål 17 RGB.png

Gjennom å bygge grønt skaper vi sterke, globale partnerskap.

Snakk med oss om ditt prosjekt i dag.

bottom of page